d

Bli en klokare medarbetare med hjälp av Hållbart Kapitals bokcirkel!

Det finns mycket facklitteratur på hållbarhetstema att läsa, men när ska det bli av? Och hur kan jag gå från "det här var ju intressant" till att aktivt reflektera över vad det kan betyda för arbetet jag, min organisation eller våra intressenter gör? Nu har du chansen att ta tag i några av de där böckerna som fastnat i hyllan och samtidigt vidga perspektiven i samtal med andra. Tillsammans fördjupar vi vår kunskap och kompetens om viktiga hållbarhetsfrågor. Böckerna i Hållbart Kapitals bokcirkel är skrivna av forskare eller vetenskapsjournalister. Varmt välkommen!

Bli en klokare medarbetare med hjälp av Hållbart Kapitals bokcirkel!

Det finns mycket facklitteratur på hållbarhetstema att läsa, men när ska det bli av? Och hur kan jag gå från "det här var ju intressant" till att aktivt reflektera över vad det kan betyda för arbetet jag, min organisation eller våra intressenter gör? Nu har du chansen att ta tag i några av de där böckerna som fastnat i hyllan och samtidigt vidga perspektiven i samtal med andra. Tillsammans fördjupar vi vår kunskap och kompetens om viktiga hållbarhetsfrågor. Böckerna i Hållbart Kapitals bokcirkel är skrivna av forskare eller vetenskapsjournalister. Varmt välkommen!

a

FÖR VEM? Bokcirkeln vänder sig främst till dig som är verksam inom hållbarhet och/eller finans, men är öppen för alla som anser sig ha nytta av bokcirkeln i sitt arbetsliv.

a

FÖR VEM? Bokcirkeln vänder sig främst till dig som är verksam inom hållbarhet och/eller finans, men är öppen för alla som anser sig ha nytta av bokcirkeln i sitt arbetsliv.

a

VAD ÄR UPPLÄGGET? Vi läser tre böcker och har en träff per bok. Det finns både en digital grupp och en grupp för fysiska träffar - du väljer vilken när du anmäler dig. Varje grupp har max 8 deltagare. Böckerna köper eller lånar deltagarna själva. Dessutom får du ett lättillgängligt bonsumaterial med koppling till respektive bok: det kan t.ex. vara en artikel från Harvard Business Review, en författarintervju eller länk till ett poddavsnitt.

a

VAD ÄR UPPLÄGGET? Vi läser tre böcker och har en träff per bok. Varje grupp har max 8 deltagare. Böckerna köper eller lånar deltagarna själva. Dessutom får du ett lättillgängligt bonsumaterial med koppling till respektive bok. Du bjuds också in till en LinkedIn-grupp där vi kan dela länkar och annat med varandra mellan mötena.

a

VAD HÄNDER PÅ TRÄFFARNA? Före varje träff får deltagarna reflektionsfrågor att fundera över. Mötet inleds av Emma Sjöström som ger sitt perspektiv på ämnet. Sedan följer vårt gemensamma samtal om boken. Vi pratar även om hur det vi läst skulle kunna överföras till våra olika organisationers och/eller intressenters - kanske hela branschers - arbete. Vi kan dra nytta av att vi har olika roller och sammanhang. Kanske kan vi även utmana varandra?

a

VAD HÄNDER PÅ TRÄFFARNA? Före varje träff får deltagarna reflektionsfrågor att fundera över. Mötet inleds av Emma Sjöström som ger sitt perspektiv på ämnet. Sedan följer vårt gemensamma samtal om boken. Vi pratar även om hur det vi läst skulle kunna överföras till våra olika organisationers och/eller intressenters - kanske hela branschers - arbete. Vi kan dra nytta av att vi har olika roller och sammanhang. Kanske kan vi även utmana varandra?

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG? Du ska förstås ha läst boken och funderat på reflektionsfrågorna. Deltagarna förväntas bidra både till sitt eget och andras lärande genom att dela med sig av sina tankar och reflektera över andras. Tillsammans skapar vi ett tillåtande och nyfiket samtalsklimat!

a

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG? Du ska förstås ha läst boken och funderat på reflektionsfrågorna. Deltagarna förväntas bidra både till sitt eget och andras lärande genom att dela med sig av sina tankar och reflektera över andras. Tillsammans skapar vi ett tillåtande och nyfiket samtalsklimat!

a

TID OCH PLATS: Vi träffas centralt i Stockholm (adress meddelas vid anmälan) kl 11.30-12.55, datum publiceras här i början av december 2023 - håll utkik.

a

AVGIFT: 4,995 kr ex moms. Lunch ingår.

a

TID OCH PLATS: Vi träffas centralt i Stockholm (adress meddelas vid anmälan) kl 11.30-12.55, datum publiceras här i början av december 2023 - håll utkik.

a

AVGIFT: 4,995 kr ex moms. Lunch ingår.

FRÅGOR? Mejla emma@hallbartkapital.se

FRÅGOR? Mejla emma@hallbartkapital.se

Du får: Ny kunskap | Nya idéer | Nya kontakter

BÖCKERNA VI LÄSER VÅREN 2024

Böcker skrivna av forskare och vetenskapsjournalister om några av de viktigaste frågorna i vår tid.

Ett dolt universum - jordens okända biologiska mångald

Biologisk mångfald anses av vissa vara "den nya klimatfrågan" och det saknas numera inte initiativ i finansbranschen på detta tema. Men vad är det egentligen, vad är det som står på spel, och vad är företagens roll i att bevara det vi har kvar av den avtagande mångfalden? Boken är författad av Alexandre Antonelli, tidigare verksam som forskare i Sverige och numera chef för Kew Gardens.

Finns även som ljudbok, på engelska (The hidden universe).

Sagt om boken

"I denna lättillgängliga, populärvetenskapliga bok beskriver [Alexandre Antonelli] världens biologiska mångfald och hur människan hotar den [...]. Boken är skriven med stor entusiasm och sakkunskap, med exempel (ofta från egen forskning) från hela världen." BTJ

Världen som väntar - vårt liv i klimatförändringarnas Sverige

Klimatjournalisten Per Alestig tecknar på ett nyskapande sätt en bild av hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Han skriver om snö, vatten, hetta, eld, sjukdomar, mat och konflikt. Inför boken har hundratals forskare intervjuats. Hur har vi och våra organisationer tänkt navigera och förbereda oss för den framtid som ser ut att bli vår?

Finns även som ljudbok.

Sagt om boken

"Välskriven, välresearchad, initierad, spännande, lärorik, nyanserad och imponerande. Kort sagt: en riktigt, riktigt bra bok." Maria Gunther, vetenskapsredaktör DN

Under en vit himmel. Ett reportage om framtidens natur

Molnblekning och konstgjorda ekosystem. Teknikerna för att motverka negativ klimatpåverkan blir allt fler. Problemet är att dessa ofta leder till ännu mer problem. Journalisten Elizabeth Kolbert berättar inspierarande och i en mörkt humoristisk stil hur de mänskliga ingrepp som hittills förstört vår planet ser ut att vara det som kan rädda den. ´

Finns äveon som ljudbok, på engelska (Under a white sky).

Sagt om boken

"[Boken] blandar sakkunnigt reseskildring, vetenskapsrapportering och förklarande journalistik, allt med auktoriteten hos en författare som är säker nog att erkänna tvetydighet." Carlos Lozada, Washington Post

VÄRDESKAPANDE

5 anledningar att delta i en bokcirkel

1. Medveten läsupplevelse för bättre lärande + -

När vi vet att vi ska diskutera boken med andra läser vi mer uppmärksamt och reflekterande, och vi minns därför innehållet bättre. Den gemensamma diskussionen bidrar ytterligare till att det vi läst fastnar. Om vi inte skummar boken på egen hand utan verkligen tar oss an innehållet på ett aktivt sätt ökar chanserna att vi kan få praktisk användning av det vi läst.

2. Böckerna blir lästa + -

Vi är nog många som har en trave med olästa böcker som bara växer, eller en lista i mobilen. Bokcirkeln motiverar oss att avsätta tiden att både börja och faktiskt avsluta boken. Den gör det nödvändigt att planera in och prioritera läsningen. Bokcirkeln kan också bidra till att vi blir uppmärksammade på böcker som vi inte hade koll på själva sedan tidigare.

3. Bredare perspektiv och nya bekantskaper + -

Bokcirkeln är en möjlighet att träffa andra personer än vår närmaste krets, och som kan ge olika perspektiv. Kanske delar vi uppfattning, eller så har andra deltagare en helt annan förståelse än jag av det vi läst, eller har andra idéer om hur det vi läst kan omsättas i handling? Alla kan bidra på sätt utifrån sitt sammanhang. Även detta medför ett djupare lärande än om vi bara läst boken på egen hand.

4. Livslångt lärande, för individen och organisationen + -

Bokcirklar fyller en viktig funktion för att sporra vår nyfikenhet och vanan att ständigt lära i samspel med andra. En lärande och reflekterande organisation är en framgångsrik organisation, och det börjar med individen.

5. Bra för hälsan + -

Att läsa, även om det är facklitteratur, sätter igång må-bra-processer i oss. Att läsa är avkopplande och minskar stressnivån, eftersom vi bara kan koncentrera oss på en sak medan vi läser. Detsamma gäller själva bokcirkeln - när vi är samlade för samtal om boken kan vi inte samtidigt koncentera oss på annat, Vi är för en gångs skull här och nu. Viktigast av allt: Det är kul och stimulerande att läsa, lära och samtala! Och det vet vi ju alla, att en glad medarbetare är en... glad medarbetare!

I de snabba nyhetsflödenas tid är det viktigt att också stanna upp och fördjupa sig. Den här bokcirkeln ger möjlighet till kompetensutveckling och gemensamt lärande. Nyfikna  ocn pålästa medarbetare är en stor tillgång för både små och stora organisationer.

Vill du gå en skräddarsydd bokcirkel med dina kollegor?